Het is weer Advent en daar is ook de pijn.

Een tijd van verwachten en uitzien naar de komst van de geboorte van de Heere Jezus als kind in de kribbe. En daar zijn we direct gekomen bij een teer punt voor een groot aantal mensen.

Je zult hoe - graag je dit ook wilt - maar geen kinderen kunnen krijgen of je bent, net als ik altijd single gebleven en de 60 gepasseerd. En óók al zou er nog een partner in beeld en in mijn leven komen, kinderen baren, blijft dan een onmogelijkheid. Je zult een miskraam gehad hebben. Jaren geleden of net enkele weken geleden.

Wát moet je dan met de beloftes die er gegeven zijn aan Abraham en Sarah? Elisabeth die ook op zeer hoge leeftijd een kind kreeg. Om over Maria maar te zwijgen. Beloftes die gegeven zijn én vervuld. Ze ontvingen tegen alle menselijke onmogelijkheden in een kind.

Zíj wel!

Er wordt geschreven en gepreekt over het kind dat opspringt in de baarmoeder terwijl jouw kind gestorven is. Het geboortebericht van het Kindje Jezus gaat rond in alle kerken en over de hele wereld.

Vorige week sprak ik nog twee mensen die letterlijk zeiden: “daar komt de verschrikkelijke decembermaand weer aan en ja ik weet dat dit mijn pijnpunt is en dat ik dat niet zo zou mogen zeggen….”.
Zélf ken ik ook de pijn en het gemis van geen eigen kinderen en na een lange weg heb ik daar nu vrede mee. Dit wil echter niet zeggen dat het nooit pijn meer doet!

De pijn van allen die ongewenst kinderloos zijn door welke reden/omstandigheid dan ook, kan “schuren” en onrust geven. Juist omdat wij geloven in een God van wonderen. Het zorgt voor verwarring, dieptepunten en een roepen in en van pijn naar God omdat wij geen moeder zijn geworden. Tegelijk is er het opzien en hopen op God omdat we weten en hebben ervaren dat God een God is Die ons door en door kent én ook ons verdriet.

Hij benoemt het zelfs en geeft ons troost in Zijn Woord o.a. in Jesaja: Hij heelt gebrokene van harten en Hij vraagt ons Kom maar met je vragen en je verdriet ik Troost je.

Ook daarvoor ben IK de HEERE naar deze aarde gekomen Juist ook voor allen die verward en onrustig zijn in deze Adventstijd.

Lees ook: Jesaja 54 en Psalm 56

hoop