De tas van je leven

is zo zwaar en soms te vol.

Je zou er iets uit willen halen

en aan God terug willen geven.

Het tillen kost je teveel kracht

zoveel verdriet, pijn,onzekerheid,

oorlog, ziekte,

Het lukt je niet meer

en dan;

Hoor! de Heere Die zegt:

WACHT!

Zet je levenstas eens even neer

stop met ploeteren, vechten

en sjouwen en zuchten.

Ga naast je leven(stas) zitten

en VERWACHT het van de Heer’

Een biddend verwachten

én uitzien naar Hem

- Hij hóórt je stem -

en geeft de moeden

nieuwe krachten

Jesaja 40 – 29

Hier Psalm 27

Hier het lied van : de Kracht van Uw Liefde