perspectief

Soms ben je overmand door gebeurtenissen in je leven die je het uitzicht op de toekomst kunnen belemmeren

(zie in drieluik foto nr 1).

Ik hoop dat je op zo’n moment de moed én de kracht kunt vinden om een stap opzij of naar achteren te doen zodat het PERSPECTIEF verandert.

Een héél klein stapje naar links of rechts kan al ruimte geven (zie in drieluik foto nr 2).

Mócht je de moed en kracht niet hebben dan wens ik je toe dat er mensen om je heen zijn die je helpen een stap te maken zodat ook jij weer toekomst ziet (zie in drieluik foto 3).

Ongeacht wat je bezighoudt en of je het zelf (deels) kunt of met hulp van mensen om je heen.

In alle genoemde situaties wil de VADER je dragen.

Perspectief

Ik wens je een toekomst toe met moed, kracht, hoop en bovenal de dragende Liefde van God de Vader.

@Anja de Jong